Niszczyciel nigdy nie wraca

Imiona, jakie nadawane są huraganom, zwykle nie brzmią przyjemnie dla ucha, bo wszyscy chyba zdają sobie sprawę, jak niszczycielskie potrafią być te żywioły. Ale o ile powstanie huraganu trudno przewidzieć, o tyle jego imię przestaje być zagadką długo przed jego narodzinami.