Rozpaczliwa walka z wielką wodą

Mieszkańcy Iowa City w USA walczą z powodzią, która grozi zalaniem całego miasta. Mimo gorączkowego wzmacniania wałów przeciwpowodziowych workami z piaskiem, przybierające wody rzeki Iowa River wciąż są wielkim zagrożeniem.