Ului pustoszy Australię

Tropikalny cyklon Ului siał spustoszenie w Australii – prądu nie ma w ponad 60 tys. gospodarstw domowych. Na szczęście nie ma ofiar żywiołu. Jest jeszcze jednak dobra wiadomość – Ului powoli słabnie.

Opublikowano w